Sök

Språk

sv-se
angle-left Kommunarkivet

Kommunarkivet

Vägarna till lokalhistorien är många, även på kommunarkivet finns mängder av källor till bygdens historia.

Kommunarkivet

Kommunens arkiv innehåller minnen från det förflutna och är dessutom en modern informationscentral. I arkiven finns brev, protokoll, examenskataloger, kassaböcker, fotografier och många andra handlingar som berättar om hur livet gestaltade sig för människorna i vår kommun förr och fram till idag.

Kommunens äldsta handlingar är från tidigt 1700-tal men merparten av arkivets samlingar är från kommunreformen 1863 och framåt.

I kommunarkivet finns handlingar från flera av kommunens verksamheter så som kommunledning, Utbildning, Vård och omsorg samt Miljö och Teknik. Kommunen har även handlingar från flera lokala föreningar som Arbetarnas bildningsförbund, Svedala lärare- och lärarinneförening och SKTF.

Dokumenten i Svedalas kommunarkiv är allmänna handlingar som alla, enligt den svenska grundlagen, har rätt att ta del av. Sekretess kan dock förekomma bland handlingar som innehåller uppgifter som kan skada enskilda individer om de skulle bli offentliga.
Förutom handlingar från nuvarande Svedala kommun, som bildades vid sammanslagningen av Bara och Svedala kommun 1976, förvarar vi även handlingar från följande äldre kommuner:

 • Svedala köping 1863 – 1949
 • Svedala municipalsamhälle 1899 – 1918
 • Bara delkommun 1863 – 1951
 • Bjärshögs kommun 1863 – 1951
 • Hyby kommun 1863 – 1951
 • Skabersjö kommun 1863 – 1951
 • Börringe (Gustavs) kommun 1863 – 1951
 • Törringe kommun 1863 – 1951
 • V. Kärrstorps kommun 1863 – 1951
 • Svedala köping 1919 – 1970
 • Bara kommun 1952 – 1976
 • Svedala kommun 1971 – 

Besök arkivet

Du är välkommen att besöka kommunens arkiv. Arkivet har öppet måndag till fredag kl 08:00 - 16:00. 
Kontakta Kundservice. 

Kontakt
Kundservice 
046-626 80 00
kommunen@svedala.se