Sök

Språk

Teckenspråkets dag

Teckenspråkets dag

Den 14 maj är det teckenspråkets dag. Då uppmärksammas det svenska teckenspråket. Svenskt teckenspråk är ett officiellt språk och är det språk som används av de flesta personer som är döva.

Den 14 maj 1981 erkände Sveriges riksdag det svenska teckenspråket som ett officiellt språk. Sverige var först i världen med att erkänna ett teckenspråk. Teckenspråket är inte internationellt, det finns cirka 160 olika teckenspråk i världen. I Sverige används svenskt teckenspråk, andra länder har egna teckenspråk. Den som talar teckenspråk är nästan alltid tvåspråkig och använder svenska för att läsa och skriva.

Teckenspråket bygger på ett samspel mellan handrörelser, handformer, mimik, blickriktning, munrörelser och kroppshållning. Handalfabetet består av olika handformer vilka motsvarar alfabetets bokstäver. Det finns också tecken som stöd. Det är inte ett eget språk utan en hjälp för att förstå talad svenska.

Läs mer om teckenspråk här:

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Institutet för språk och folkminnen

Sveriges dövas riskförbund

 

Böcker om teckenspråk och böcker med tecken som stöd på biblioteket

På biblioteken i Svedala har vi böcker om teckenspråk och böcker med tecken som stöd. Vill du ha böcker på teckenspråk kan du kontakta ditt bibliotek så hjälper vi dig att låna böcker via Myndigheten för tillgängliga medier.

Sök efter böcker om teckenspråk och böcker med tecken som stöd hos oss.

Mer information om böcker på teckenspråk hos Myndigheten för tillgängliga medier.