Advokatjour

Behöver du juridisk rådgivning?
Då kan du få hjälp av advokatjouren på telefon.

 
Det är en kostnadsfri service där ND Advokater under 15 minuter hjälper dig med en första genomgång av ditt problem.
 
Advokaten kan inte på den korta tiden upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder, 
men du kan få inledande bedömning av ditt ärende och råd om hur du kan gå vidare med dina juridiska problem. 
Du får vara anonym om du vill det.

Du kan boka 15 minuter mellan kl. 17.00 
och 18.00 följande datum:

22 mars
19 april
17 maj

Du bokar tid via biblioteket på telefon 040-6268203 eller på biblioteket.svedala@svedala.se. 

Advokatjouren bemannas av advokaterna Sophia Djerf och Elin Neu. 
På den avtalade tiden blir du uppringd av någon av de två.