Search the catalogue

Language

Fjärrlån

Fjärrlån

Letar du efter en bok som inte finns hos biblioteken i Svedala kommun? Då kan du låna in den från bibliotek utanför kommunen. Det kallas fjärrlån och du kan göra en ansökan här på hemsidan.

Fjärrlån 

Böcker som inte finns hos biblioteken i Svedala kommun, kan lånas in från bibliotek utanför kommunen. Det kallas fjärrlån. Är det en nyare bok, som vi gärna vill ha i vår samling, kan vi istället köpa in boken. Bedömningen sker i varje enskilt fall. 

Information om fjärrlån: 

  • Fjärrlån från svenska bibliotek kostar 10 kr per bok. Vid fjärrlån gäller det utlånande bibliotekets låneregler och inte Svedala biblioteks.

  • Du kan ha max 3 fjärrlån, inklusive beställningar av fjärrlån, samtidigt. 

  • Om du vill låna kurslitteratur ska du i första hand vända dig till ditt universitets- eller högskolebibliotek. 

  • Om boken finns på något av biblioteken i kommunen kan den inte fjärrlånas från bibliotek utanför kommunen. Om boken är utlånad får du istället ställa dig i kö för de exemplar vi har. 

  • Vi fjärrlånar i första hand från skånska bibliotek. Finns boken i Skåne men är utlånad får du ställa dig i kö för de exemplar som finns. Om boken inte finns i Skåne kan vi söka i övriga landet. 

  • Malmös och Lunds stadsbibliotek har begränsat sina fjärrlån till andra bibliotek, vilket bland annat påverkar möjligheten att låna in kurslitteratur.

Här kan du skicka in din fjärrlåneansökan.