Search the catalogue

Language

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

När du skaffar ett lånekort åt dig själv eller ditt barn, ingår du ett avtal och samtycker till att personuppgifterna sparas i vårt datasystem.

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Den innehåller regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter och ersätter personuppgiftslagen, PuL. 

I samband med att du skaffar ett lånekort åt dig själv eller ditt barn, ingår du ett avtal. Du godkänner därmed våra låneregler och samtycker till att personuppgifterna sparas i vårt datasystem.  

De uppgifter vi sparar är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna behöver vi för att vi ska veta var böcker och annat material befinner sig. Vi vill kunna kontakta dig om någon bok eller annan media inte är återlämnad i tid och kunna meddela dig att en reserverad bok är klar att hämta. Dina lån och eventuella skulder sparas men raderas så snart lånet är avslutat eller skulden betald. Ditt bibliotekskonto raderas efter tre år om du inte har använt ditt lånekort och om du inte har några utestående lån eller skulder. 

Du som är registrerad har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och till rättelse eller radering av dessa. 

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: 

Så här hanterar vi dina personuppgifter, GDPR