Search the catalogue

Language

Låneregler

Lånetiden är i regel 28 dagar. Några undantag är lånetiden för tidskrifter på 14 dagar, samt lånetiden för film på 7 dagar.

Förlänga lån

Vill du förlänga ditt lån gör du det via bibliotekets katalog. Lånetiden kan förlängas om ingen annan låntagare har reserverat materialet, eller om du redan har lånat om materialet flera gånger. Du kan göra max 2 omlån. 

Förseningsavgifter

Om det lånade materialet inte återlämnas vid lånetidens slut, tar vi ut en förseningsavgift. 

Förseningsavgifterna är: 

 • Vuxenböcker och vuxentidskrifter: 2 kr/volym och dag. 

 • Film: 10 kr/volym och dag (med en maxavgift på 40 kr/film). 

 • Barnböcker och tidskrifter för barn: Inga förseningsavgifter. 

Om du inte lämnar tillbaka det lånade materialet i tid, skickas två påminnelser ut till dig via e-post eller brev. Om du efter det fortfarande inte lämnar tillbaka materialet, skickar vi ut en räkning till dig. Räkningen behöver du inte betala om du återlämnar det försenade materialet. Eventuella förseningsavgifter måste du dock betala. 

Ersättningen för försvunna eller förstörda böcker och andra medier är: 

 • Vuxenbok 300 kr 

 • Ljudbok vuxen 300 kr 

 • Barnbok 150 kr 

 • Ljudbok barn 150 kr  

 • Tidskrift vuxen 100 kr 

 • Tidskrift barn 100 kr 

 • Pocket vuxen 100 kr 

 • Pocket barn 100 kr 

 • DVD 500 kr 

När det gäller försenade fjärrlån bestämmer biblioteket som materialet har fjärrlånats från, för vilken förseningsavgift som tas ut.  För specialbeställningar kan särskild avgift gälla. 

Om du har förseningsavgifter på 100 kr eller mer, spärras ditt lånekort. Du kan då inte göra några fler lån förrän skulden är betald. 

 

Har du förlorat ditt lånekort? 

Om du blir av med ditt lånekort ska du kontakta biblioteket och spärra ditt lånekort. Att ersätta ett förlorat eller förstört kort kostar 10 kr.