Search the catalogue

Language

Tillgänglighet

Tillgänglighet på vår webbplats

Biblioteken i Svedala står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från biblioteket.svedala.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan kan du meddela oss via vårt kontaktformulär
Svarstiden är normalt inom tre arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till bibliotek.svedala@svedala.se eller ring 040-626 82 03. 

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du fyller i kontaktformuläret så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.


•    Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
•    Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
•    Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)
•    Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
•    Formulär fungerar inte helt korrekt med skärmläsare (WCAG A 2.5.3, 4.1.2)

Vår leverantör Axiell arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. 
 

Med hjälp av Myndigheten för digital förvaltnings självskattningsverktyg har vi gjort en manuell granskning. Vid denna granskning framkom även att följande tjänster bör förbättras: 

 • Tillgänglig pdf. Metodhandboken “Levande lokalsamling”.
 • Textade filmer. Alla filmer publicerade efter 2020-09-23 är textade men i nuläget finns det tre äldre filmer som saknar undertext.
 • Vår ambition är att i större utsträckning komplettera texter med ljud, bild och film.
 • Vi ska arbeta mer med att formulera tydliga rubriker.

 

Oskäligt betungande anpassning

 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell.
 • Tillgänglig pdf. Metodhandboken “Levande lokalsamling” är ett omfattande dokument som vi bedömer är ytterst tidskrävande att omvandla till en tillgänglig pdf.

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under 2023.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Vi har tagit del av deras granskning. Därtill har vi gjort en egen granskning med hjälp av:

 • Myndigheten för digital förvaltnings självskattningsverktyg.
 • Det automatiska granskningsverktyget Ace it.

Egen granskning sker minst två gånger per år. Den senaste granskningen gjordes 15 februari 2023.

Bibliotek.svedala.se publicerades 4 oktober 2019.

Redogörelsen uppdaterades 15 februari 2023.


Tillgänglighet på biblioteken

Svedala bibliotek

 • Närmsta busshållplats är på Floragatan, cirka 300 meter från biblioteket.

 • Handikapparkering på Marknadstorget, cirka 50 meter från biblioteket. Det finns också parkeringsplatser precis utanför biblioteket på Storgatan.

 • Automatiska entrédörrar.

 • Handikappanpassad toalett. Obs! Larmet ljuder enbart i lokalen.

 • Inga trappsteg eller trösklar inne i biblioteket.

 • Höj- och sänkbara utlånings- och återlämningsautomater. Det finns så klart personal som gärna hjälper till också.

 • Ledarhundar är välkomna på biblioteket.

 • Läsutrustning Daisyspelare för utlåning.

 • Talböcker på daisyskivor. 

 • Storstilsböcker och lättlästa böcker.

 • Ladda ner talböcker till dator och mobil via Legimus, inloggning ordnas på biblioteket.

 

Karta över Svedala bibliotek

 

Bara bibliotek

 • Närmsta busshållplats Bara centrum, cirka 300 meter från biblioteket.

 • Två handikapparkeringar utanför biblioteket.

 • Automatiska entrédörrar.

 • Handikappanpassad toalett. Obs! Larmet ljuder enbart i lokalen.

 • Breda gångar.

 • Höj- och sänkbara utlånings- och återlämningsapparater. Det finns så klart personal som gärna hjälper till också.

 • Ledarhundar är välkomna på biblioteket.

 • Läsutrustning Daisyspelare för utlåning.

 • Daisyspelare till utlåning med och utan förstoringslampa.

 • Talböcker på daisyskivor.

 • Storstilsböcker och lättlästa böcker.

 • Ladda ner talböcker till dator och mobil via Legimus, inloggning ordnas på biblioteket.

 

Karta över Bara bibliotek

 

Klågerups bibliotek

 • Närmsta busshållplats är Stensminnevägen, cirka 10 minuters promenad från biblioteket.

 • En handikapparkering vid Klågerupskolans entré (biblioteket ligger på baksidan av skolbyggnaden).

 • Automatiska entrédörrar.

 • Handikappanpassad toalett. Obs! Larmet ljuder enbart i lokalen.

 • Inga trappsteg eller trösklar inne i biblioteket.

 • Ledarhundar är välkomna på biblioteket.

 • Daisyspelare till utlåning.

 • Talböcker på daisyskivor. Storstilsböcker och lättlästa böcker.

 • Ladda ner talböcker till dator och mobil via Legimus, inloggning ordnas på biblioteket.

 

Karta över Klågerups bibliotek